Oznamy

Na tomto mieste nájdete aktuálne informácie o dianí vo farnosti.

Čítaj ďalej...

Štatistika farnosti

Pod týmto odkazom nájdete podrobnejšie informácie o štatistike farnosti.

Čítaj ďalej...

Prikázané sviatky

Pod týmto odkazom nájdete podrobnejšie informácie o prikázaných sviatkoch.

Čítaj ďalej...

Užitočné linky

Pod týmto odkazom nájdete ďalšie zaujímavé web stránky.

Čítaj ďalej...

 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ NADLICE
956 32 Nadlice 32

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel. č.: 038 / 542 43 18 (farský úrad)

 

Farár: Mgr. Štefan Bučo

tel.č.: 0903 504 934

 

IČO: 34074295
DIČ: 2021476864
Bankové spojenie:
SK8409000000000263086547

 Svätá Omša Nadlice (Priamy prenos) Nedeľa 5.4.2020 o 11.00 hod.

 

 
  Farská budova v Nadliciach

 

 

 

 

                                                                                    Ochrana osobných údajov - viac na:  https://gdpr.kbs.sk/  

Zodpovedná osoba: 

 Konferencia biskupov Slovenska

Kapitulská 11 

P.O.BOX 113

814 99 Bratislava

 

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Nadlice, Nadlice 32, 956 32 Nadlice